ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសាងសង់រូបសំណាក “ស្ត្រីកំពុងអង្គុយអោបកូន”​ ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក ដែលបង្ហាញអំពីជីវិតរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹម​ និងភាពភ័យរន្ធត់​ ចងចាំដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជានិច្ចគ្មានថ្ងៃអាចបំភ្លេចបានឡើយ​ នូវឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានទទួលរងនូវការកាប់សម្លាប់ និងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះ៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *